Perinatale Kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie

Perinatale kinesitherapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die zich richt op de begeleiding van de aanstaande moeder voor en na de bevalling. De bedoeling is de moeder in spé voor te bereiden op de bevalling zonder angst!

Prenataal

Voor de geboorte ligt de focus van de therapie op het aanreiken van verschillende tips en adviezen om de moeder voor te bereiden op een zo vlot mogelijke bevalling. Arbeidshoudingen en ademhalingsoefeningen om de weeën op te vangen worden overlopen en aangeleerd. Ook het leren persen komt aan bod. Er wordt uitleg gegeven over hoe de bevalling (meestal) verloopt. Advies en oefeningen voor in de kraamperiode worden meegegeven en een controle van de bekkenbodemspieren wordt uitgevoerd. Ook de partner krijgt tips en adviezen om de aanstaande moeder zo goed mogelijk bij te kunnen staan.

Tijdens de zwangerschap ontstaan omwille van hormonale -en houdingsveranderingen vaak rug- en bekkenklachten. Ook hiervoor kan u bij ons in de praktijk terecht!

Postnataal

Zes weken na de vaginale bevalling en negen weken na een keizersnede kan de postnatale kinesitherapie opgestart worden (1-2x/week).

Deze fase van de begeleiding is minstens even belangrijk als die tijdens de zwangerschap en is allesbehalve overbodig. Door de zwangerschap en de bevalling is het lichaam uit balans geraakt en de conditie achteruit gegaan.

De postnatale sessies zijn allereerst gericht op de bewustwording en het versterken van de bekkenbodemspieren. Ook hier wordt weer een controle van de bekkenbodemspieren uitgevoerd. Indien de bekkenbodemspieren voldoende controle, sterkte en coördinatie hebben worden de buik-, been-, rug- en bekkengordelspieren versterkt om tot een goede houding en stabiliteit te komen. Zo kan het lichaam stapsgewijs terug in goede conditie geraken.

< Terug