Osteopathische filosofie

Het lichaam is een geheel

Er zijn veel systemen in het lichaam die het tot één geheel maken, maar er zijn maar drie netwerken die de precieze vorm het lichaam laten zien. Dit zijn namelijk de bloedsomloop dat elk deel van het lichaam van bloed voorziet, het zenuwstelsel dat alle functies van het lichaam verbindt en coördineert en het bindweefsel, dat we fascia noemen. Deze fascia is een vlies dat ononderbroken door het hele lichaam loopt en elke spier, orgaan, zenuw en bloedvat omsluit.

Dit principe omvat ook andere systemen in het lichaam, zelfs de interactie tussen lichaam en geest.

Het lichaam heeft een eigen beschermings –en regulerend mechanisme

Het lichaam bezit een eigen systeem dat zorgt voor bescherming, regulering en genezing, zodat het zich kan aanpassen aan de omgeving. Het compenseert constant om alle weefsels te repareren om zo een evenwicht te kunnen bewaren. Te veel compensatie kan echter leiden tot een onevenwicht, dat niet altijd opgemerkt wordt door de persoon in kwestie.

Er is een wisselwerking tussen structuur en functie

De structuur van het lichaam kan de functie ervan beïnvloeden en omgekeerd. Dit wil zeggen dat het lichaam een dynamisch geheel is en constant onderhevig is aan veranderingen.

Een behandeling houdt rekening met de drie voorgaande principes

Door het toepassen van de voorgaande drie principes met grondige kennis van anatomie, fysiologie en de osteopathische filosofie is het doel om de beweeglijkheid van de weefsels ter herstellen waar nodig, de circulatie van de verschillende vloeistoffen in het lichaam (bloed, lymfe enz.) te bevorderen en daardoor de optimale voorwaarden voor genezing te creëren.

< Terug